KALİTE POLİTİKAMIZ

ERCAN PLASTİK BRC IOP GRADE B, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri gereklerine uygun olarak geliştirmek kararındadır.
Tüm faaliyetlerimizde amacımız, müşterilerimizin ürünlerimize ve hizmetlerimize karşı duydukları memnuniyetini ve güveni sürekli arttırmaktır.

Bu bağlamda Kalite Politikamız;


•    Tüm ürünlerini hijyen kurallarından taviz vermeden üretmek,
•    Gıda güvenliği açısından olabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelere karşı tedbir almak,
•    Sektörümüze yönelik olarak gıda güvenliği ile ilgili tüm yasa, kodeks ve standartlara uygun satın alma ve üretim yapmak,
•    Müşteri beklentilerini de dikkate alarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve bu memnuniyetin sürekliliğini sağlamak, 
•    Kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi ilke edinmek,
•    Çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini sürekli yükseltmek, moral ve verimliliklerini arttırmak,
•    Sosyal sorumluluk olgusu içinde çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek,
•    Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak sistemin etkinliğini izlemek ve sürekli iyileştirmektir.  
•    Planlanan üretimi kısa sürede ve en az hatayla üretmek ve müşteri taleplerini kısa sürede temin etmek;
•    Ürün performanslarının rakiplerinden üstün olmasını sağlamak ve bunu müşterilere benimsetmek ve Satışlarımızı arttırıcı tedbirler almak;
•    Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
•    Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilerek kirliliğin önlenmesi sağlamak.
•    Malzeme, su yakıt ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufu sağlamak için çalışacağız.
•    Yatırımlarımızı, çevreyi kirletmeden gerçekleştireceğimize ve çevre mevzuatına uymak